Waar komt Dierendag vandaan

Waar komt dierendag vandaan?

Eigenlijk is het natuurlijk iedere dag dierendag, want als je dol bent op je beestje dan geef je iedere dag aandacht, knuffels en verzorg je hem of haar zo goed als je kunt.
Maar op Dierendag staan we met zijn allen toch nog even extra stil bij onze dieren en hun omgeving. We vertroetelen ze nog een beetje meer en vaak krijgen ze een extra snack, speeltje of iets anders.

Waarom 4 oktober?

Franciscus van Assisi was een belangrijke geestelijke en de stichter van de Kloosterorde van de Franciscanen. Franciscus was aanvankelijk erg populair maar wegens zijn slechte gezondheid lieten veel mensen hem links liggen waarna hij het vertrouwen in de mensen verloor. Hij besloot zijn leven te veranderen en te verbeteren. Niet alleen arme mensen zoals zwervers en zieken kregen zijn aandacht. Maar ook planten en dieren vond hij erg belangrijk. Volgens de legende kon hij ook met dieren praten en sprak hij regelmatig tegen de dieren. Hij werd hierdoor de beschermheilige van de dieren. De sterfdag van Franciscus van Assisi is 4 oktober 1226.

Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in mei 1927 een brief aan Margaret Ford in Londen, waarin ze voorstelde om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken. Ford was voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en de beide dames kwamen overeen dat de feestdag, waarop de Katholieke Kerk Franciscus zijn sterfdag steeds herdenkt een
goede datum voor zo’n dierendag zou zijn. Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. De eerste dierendag was op 4 oktober 1930.

Bron: Wikipedia